כרטיס ברכה מאויר לכריסטמס, חנוכה, נובי גוד וחגי החורף